Виза информация

Задграничен Паспорт

Задграничен паспорт

Паспорта не трябва да предизвиква съмнения относно автентичността и принадлежността на собственика, да съдържа неопределени заличавания и корекции, които не са подпечатани или  холограмна снимка и  скъсани страници.

За безплатна консултация се свържете с нас

Срока на валидност на паспорта не трябва да изтича преди срока на действието на исканата виза (за гражданите на миграционно опасните държави - не по-малко от 6 месеца след изтичането на руската  виза).

Документите, заместващи задграничния паспорт и признавани в това си качество от Руската Федерация, са:

  1. Пропуск (лессе-пассе) Организация на Обединените Нации (ООН) или на специализираното учреждение ООН – при условие,че собственика му следва в Руската Федерация по работа на Обединените Нации и молбата за издаване на визи към пропуска на ООН се съпровожда със съответно удостоверение от страна на ООН (статия VII „Конвенция за привилегията и имунитета на Обединените нации” от 13 февруари 1946г. и Статия VIII „Конвенция за привилегиите и имунитетите на специализираните учреждения”, приети от Генералната Ассамблея на ОНН на 21 ноември 1947 г.)
  2. Документ за преминаване на лицето без гражданство, издаден от съответстващия орган на държавното учреждение.
  3. Документ за преминаване на бежанец, издаден от властите на държавата по место пребиваване в съответствие със статията 28. „Конвенция на ОНН за статута на бежанците” от 28 юни 1951 г.
  4. Моряшки паспорт (при наличие на моряшка длъжност или извлечение от нея), издаден в съответствие със статия 4. „Конвенция за националните удостоверения за личността на моряците” №108 от 19 февруари 1961 г. – само за временно пребиваване на брега по време на котва в пристанище, за явяване на своето плавателно средство, за транзитно преминаване за явяване на своето плавателно средство в друга страна или с цел връщане в своята държава.
  5. Свидетелство за завръщане, издадено от дипломатическо или консулско учреждение на чуждата държава на своя гражданин в замяна на загубения задграничен паспорт – само с цел завръщане или транзитно преминаване в своята държава.
  6. Други документи, признавани от Руската Федерация в съответствие с международните договори.

 


Copyright © 2010. Elitaire Ltd. - Всички права запазени - Created by: izberisi.com!