Виза информация

Общи положения

Видове визи:
 1. Дипломатическа
 2. Бизнес
 3. Обикновена
 4. Транзитна
 5. Визи за временно пребиваване.

Съществуват няколко вида на обикновените визи в Русия: 

 * Туристическа  
 * Бизнес  
 * Частни
 * Учебна
 * Работа
 * Хуманитарна
 * Шофьорска


За безплатна консултация се свържете с нас

Чужди граждани и лица без гражданство могат да пътуват в Руската Федерация и да излизат от Руската Федерация при наличие на руска виза по действителни документи, удостоверяващи тяхната личност и признавани от Руската Федерация в това качество, само ако друго не е предвидено от международните договори на Руската Федерация.

 • Заявителя е длъжен да подаде докумените лично или да оформи нотариално заверено пълномощно на друго лице. 
 • Заплащането на визата се извършва в пълен размер при подаването на документите.
 • Пари, приети от гражданите в кеш за заплащането на консулските действия, в случай на последващ отказ от дадената консулска услуга не подлежат на възвръщане.
От заплащането на визовите услуги се освобождават следващите категории лица...
 • близки роднини - съпрузи, деца (в това число и осиновени),родители (в това число и опукун или попечител), баби и дядовци, внуци на граждани на България, пребиваващи на законни основания на територията на Руската Федерация;
 • членове на официални делегации, които на основание на официална покана, адресирана от Руската Федерация, на държавата-членка или Европейския Съюз, приемащи участие в официални срещи, консултации, преговори или програми по обмяна, а също и мероприятия , провеждани на територията на Руската Федерация;
 • членове на Правителства и Парламента на България, констуционния и върховния съд;
 • ученици, студенти, аспиранти и придружаващи ги преподаватели, тръгнали на обучение или учебен стаж;
 • инвалиди и лица, които при необходимост ги придружават;
 • лица, които предствят документи , потвърждаващи необходимост от осъществяване на пътуване от гуманитарен характер, в това число и за получаване на спешна медицинска помощ, и придружаващи ги лица, а също така и за присътствие на погребения или посещение на тежко болен близък роднина;
 • участници на младежки спортни мероприятия и придружаващи ги лица;
 • лица, участващи в научна, културна или творческа деятелност, в това число университетски и други програми по обмяна;
 • участници на официални програми по обмяна между породнени градове;
 • деца до 6 гочна възраст;
Опростен ред за издаване на визи

От 1 юни 2007 г., в съответсвие с Договора между Руската Федерация и Европейското общество за опростен ред за издаване на визи за граждани на Руската Федерцаия и Европейския съюз, граждани на България и ЕС нарес по-рано действащия ред (въз основа на покана на ФМС РФ и указанията на МИД РФ), визи могат да се оформят въз основа на преки обръщения на приемащите организации на Руссия и физическите лица.
 • за членове на официални делагации, които на основа на официална покана, адресирана от Руската Федерация и България, приемат участие в официални срещи, консултации, преговори или програми по обмяна, а също и мероприятия, провеждани на територията на Руската Федерация от междуправителствени организации - писмо, издадено от компетентен орган на Руската Федерация или България, потвърждаващо, че заявителя се явява член на делегацията, насочваща се към РФ за участие в посочените мероприятия, допълнено с официално копие на поканата; 
 • за предприемачи и представители на организациите на предприемачите - писменно обръщение на приемащото юридическо лице, на конпанията, организацията, предприятието, учреждението, или техните филиали, държавните и местните органи на властта на Руската Федерация, организационните комитети на турговско-промишлените изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на територията на Руската Федерация или един от членовете на държавата-членка;
 • за шофьори, осъществяващи международни пътнически и товарни превози между Руската Федерация и България – писмено обръщение на националната асоциация на автопревозвачите на България, осигуряващи автотранспортни превози, с посочване на цел, продължителност и честота на извършваните пътувания;
 • за журналисти –  удостоверение или друй документ, издаден от професионалната организация и потвърждаващ, че съответното лице се явява професионален журналист, а също документ, издаден от неговия работодател, потвърждаващ, че целта на пътуването се явява изпълнение на журналистическа дейност (командировъчно удостоверение);
 •  за лица, участващи в научна, културна  или творческа дейност, в това число университетски и други програми по обмяна –писмено обръщение на приемащата организация за участие в таката дейност;
 • за ученици, студенти, аспиранти и придружаващи ги преподаватели, насочващи се на обучение (краткотрайно) или учебен стаж, в това число в рамките на програмите по обмяна или друга отнасяща се към обучението дейност – писмено обръщение или свудетелство за назначаване на приемащия университет, академия, институт, колеж или училище, или студентски билет, или свидетелство за назначаване на курсове, които ще се посещават;
 • за участнице на международни спортни мероприятия и лица, придружаващи ги в професионално отношение – писмено обръщение на приемащата организация - от компетентните органи на националните спортни федерации на Руската Федерация или олимпийския комитет на Руската Федерация;
 • за участнице на официални програми по обмяна  между породнени градове – писмено обръщение на главата на администрацията (кмета) на такива градове в Русия;
 • за близки роднини – съпрузи, деца (в това число осиновени), родители (в това число опекуни и попечители), баби и дядовци, внуци, решивши да посетят граждани на България, пребиваващи на законни основания на територията на Руската Федерация - писмено обръщение на канещите граждани заверени нотариално;
 • за лица, посещаващи  военни и граждански погребения – официален документ, потвържадаващ наличие на погребение и запазеността на могилите, а също така роднинство или друго отношение на заявителя към погребания.
Писменните обръщения, посочени в 1 пункт от настоящата статия, трябва да съдържат следните сведения:
 • за поканеното лице – име, фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, номер на документа, удостоверяващ личността, срок и цел на пътуването, коле=ичество на излизанията, имената на непълнолетните деца, последващи заедно с поканеното лице; 
 • за канещото лице – име, фамилия и адрес;
 • за канещото юридическо лице, компания или орагнизация –  пълното наименование на това юридическо лице и неговия адрес, а също така :
 1. ако обръщението последва от организацията – име и длъжност на лицето, подписващо обръщението;
 2. ако канещото лице се явява юридическо лице или предприятие, учреждение или техен филиал, създаден на територията на Рускта Федерация  – индивидуален номер на данъчното лице(налогоплательщика).
Медицинска застраховка 
Медицинската застраховка за гражданите при влизане в РФ трябва да осигури плащането на руските медицински учреждения следващите видове медицински помощи и медико-транспортни услуги (минимален списък):
 • медицинска помощ, оказвана от станциите (отделенията, пунктовете) на бързата помощ;
 • медицинска помощ в амбулаториите и стационарните медицински учреждения при неочаквани смущения в здравето и нещастни случаи в обем, необходим за отстарняване на заплахата на живота на пациента и (или) отстраняване на силна  болка;
 • транспортиране с медицински транспорт или друго транспортно средствотранспортировка медицинским транспортом или иным транспортным средством, включващо разходи за медицинско обслужване (медицински екип, лекар, медицинска сестра) от мястото на заболяването(инцидента) в медицинския пункт, а също при превоз в друго лечебно-профилактично учреждение; 
 •  репатриране при смърт(транспортиране) на останките.
За разглеждане се приемат медицински карти само на тези чужди застраховатени комапнии, които са сключили договори за презастраховане с руските застрахователни компании, имащи лиценз  за провеждане на застраховане на дадения вид, или със сервиз(асистентска) организация, осигуряваща организацията на медицинската помощ (медико-транспортни услуги) в обем не по-малко, от предвидения минимален списък.

В случай, че застраховането на  лицето/гражданина на посочените държави осъществяват руските застрахователни организации, те са задължени да имат лиценз, издаден в установен ред от федералния орган на изпълнитената власт на РФ по надзора за застрахователната дейност.

Copyright © 2010. Elitaire Ltd. - Всички права запазени - Created by: izberisi.com!