Открий Русия

Климат

Климат

Климатът на Руската Федерация е формиран под влиянието на няколко определящи фактора. Голямата площ на страната и отдалечеността на много места от море  способства за преобладаващ влажен континентален и суб-арктичен климат, който е типичен за Европейска и Азиатска Русия, с изключение на тундрата и далечния югоизток.

Повечето руснаци живеят при континентални климатични условия с разграничени периоди на топло (лято) и студено (зима) време. Най-студеният месец е януари (а февруари за морските градове), най-топлият обикновено е юли. Типични са големи диапазони в температурите. През зимата температурите падат едновременно от юг на север и от запад на изток. Летата могат да бъдат доста горещи и влажни, дори и в Сибир. Малка част от крайбрежието на Черно море около Сочи има субтропичен климат. Най-ниската температура в света (-71 градуса) е измерена в Оймякон. Температурите в Москва и Санкт-Петербург варират от + 25 през юли до – 25 през януари.Copyright © 2010. Elitaire Ltd. - Всички права запазени - Created by: izberisi.com!