Екология на големия град 2011

Домакин: Санкт Петербург
Дата на провеждане: 21.03.2011 - 24.03.2011

Международен екологически форум

Организатор:


Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, павильон  №6, оф. 111.
Тел/факс: +7 (812) 321-2718, 321-2639, 321-2629

Директор Форума - Тубянская Мария Владимировна
 M.Tubianskaya@lenexpo.ru , ecology@lenexpo.ru

Директор выставочных проектов- Коновалова Анна Игоревна
A.Konovalova@lenexpo.ru, eco-city@lenexpo.ru

Основната цел на форума "Екология на големия град" - прокарване и внедряване в Русия на иновационно природоопазващо оборудване и технологии, които способстват за опазването на природните ресурси, укрепването на екологическата безопасност и подобряването на качеството на живот на населението в големите градове.

В рамките на форума се провеждат редица професионализирани мероприятия - 4 изложения, конференции, кръгли маси и информационни семинари с участието на водещи експерти по природоопазване, представители на държавни органи на властта и бизнеса, а също така посещаване на екскурзии с действащи екологически обекти.

През 2010 година на изложенията на площ от 4 500 м.кв. са участвали повече от 165 компании от Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Русия, Финландия, Франция, Чехия, Швеция и Украина.

Изложението са посетили около 3 900 ръководители и специалисти от 117 градове и 15 държави, сред които 46 % са били лица от висок и среден управленски състав.

Сайт на изложението: http://ecology.lenexpo.ru




Карта на местността


Няма налична карта.

Запитване



Copyright © 2010. Elitaire Ltd. - Всички права запазени - Created by: izberisi.com